Previous slide
Next slide
มาตราฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ​

วสท. 022013-22 EIT Standard 02213-22, NEC 2017-690-12 Rapid Shutdown

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและเป็นคลังสินค้า
ให้กับบริษัท Projoy Electric อย่างเป็นทางการ

การประชุมผู้บริหาร ระหว่างบริษัทเวิลด์สเปรย์เทคโนโลยีและออกแบบ จำกัด บริษัทในเคลือ VATA Group และผู้บริหารบริษัท PROJOY ELECTRIC จำกัด ประเทศจีน, ลงนามเซนต์การแต่งตัวเป็นตัวแทนฉบับปรับปรุงครั้งที่1 ,การบริการด้านวิศวกรรม และการรับประกันสินค้าภายในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้าในการได้รับการบริการอย่างไว้วางใจ.

ผลงานในประเทศไทย

The Solutions of Firefighter Saefty Switch NEC 2014-960-12

SHARE