ABOUT US

World Spray logo

แผนกจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
บริษัท เวิลด์สเปรย์เทคโนโลยีและออกแบบ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์, ไฟฟ้า, อิเลคโทรนิค, อุตสาหกรรมอาหาร จนถึงปัจจุบัน ได้มีการนำเข้า จัดหาอุปกรณ์ สินค้าอุตสาหกรรม เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า จนปัจจุบันนี้บริษัทถือว่าเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายหัวสเปรย์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วย

cropped-cropped-cropped-WS-Projoy-Logo-scaled-1.jpg

แผนกพลังงาน
เรามุ่งหวังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างคุ้มค่า และ เต็มประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก Consumer to Prosumer ซึ่งผู้บริโภคจะกลายเป็นผู้ผลิตได้  เราประกอบธุรกิจพลังงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องงานติดตั้งทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และ กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการขายไฟฟ้าให้ภาคเอกชนขนาดเล็ก และ การพัฒนาค้นหาเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงาน

Vata Group
ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานระบบสายส่ง ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำครบวงจร รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำครบวงจร วางแผนออกแบบระบบไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานขนาด